Kredyty komercyjne

Kredyty komercyjne – co warto o nich wiedzieć

Kredyty komercyjne należą do najczęściej zaciąganych rodzajów kredytów bankowych. Zanim zdecydujemy się na ich zaciągnięcie powinniśmy poznać je trochę bliżej.

Kredyty komercyjne, to jedne z najpopularniejszych rodzajów kredytów, z których korzystamy. Banki udzielają kredytów komercyjnych na zasadach, które same określają. W ich przypadku kredytobiorca nie może liczyć na żadne preferencje, taki kredyt musi być bowiem korzystny dla banku.

Od czego zależy wysokość oprocentowania kredytów komercyjnych?

Kredyty komercyjne są zawsze oprocentowane. Jego wysokość zależy od kilku czynników. Oto najważniejsze z nich:

 • długość okresu, na który kredyt został udzielony;
 • wysokość kosztów związanych z jego obsługą;
 • zmiennej lub stałej stopy oprocentowania.

Komu bank może udzielić kredytu komercyjnego?

Lista potencjalnych kredytobiorców w przypadku kredytu komercyjnego jest bardzo długa. Banki udzielają tych kredytów:

 • spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą;
 • spółkom partnerskim;
 • spółdzielniom;
 • spółkom akcyjnym,  jawny,  cywilnym.

Na co można przeznaczyć środki z kredytu komercyjnego?

W części kredyt komercyjny można uznać za rodzaj kredytu inwestycyjnego. To dlatego, że jest on w dużej mierze przyznawany na zakup:

 • magazynów;
 • budynków biurowych;
 • obiektów na działalność usługową;
 • budynków na działalność handlową.

Ale banki udzielają kredytów komercyjnych nie tylko na zakup już istniejących, wymienionych wyżej budynków, ale także na ich budowę. Zakupione lub wybudowane za środki z kredytu komercyjne budynki mogą być przeznaczone na wynajem, mogą zostać także odsprzedane. Nie zależnie na co przeznaczymy pieniądze, warto wcześniej sprawdzić na co zwrócić uwagę zaciągając kredyt w banku.

Jakiego zabezpieczenia wymagają banki udzielając kredytu komercyjnego?

Zabezpieczeniem kredytu komercyjnego jest wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Oznacza to, że dopuszczalną przez bank formą zabezpieczenia kredytu komercyjnego jest hipoteka. Często banki stosują jeszcze inne rodzaje zabezpieczenia tego kredytu. Może to być na przykład blokada środków na rachunku bankowym należącym do kredytobiorcy, zastaw lub cesja polisy ubezpieczeniowej.