Kalkulator zdolności kredytowej

Kalkulator zdolności kredytowej online – sprawdź na jaki kredyt możesz liczyć

Klient zamierzający ubiegać się o kredyt w banku musi liczyć się z koniecznością poddanie się procedurze sprawdzania zdolności kredytowej. Każdy, kto ma stałe dochody zdolność kredytową posiada, ale nie każda zdolność kredytowa pozwala na zaciąganie dowolnych pożyczek. Przed wyborem banku i rodzaju kredytu warto samemu sprawdzić, czy mamy szansą na decyzję pozytywną. Kalkulator zdolności kredytowej online w klika chwil oszacuje nasze możliwości zaciągania długów.

Wiarygodny klient i jego zdolność kredytowa

Banki badają zdolność kredytową z dwóch powodów:
1. Sprawdzenie, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie w określonym w umowie czasie spłacić zadłużenie wraz z odsetkami.
2. Ochrona klientów przez nadmiernym zadłużaniem się, które może doprowadzić do bankructwa.

W ten sposób bank zabezpiecza interesy klienta, by nie wpadł zbyt duże długi finansowe. Dba również o to by nie stracić na niewypłacalnych kredytobiorcach i windykacji. Bank wprawdzie utrzymuje się z odsetek od pożyczek, to jednak nie może działać bezwzględnie i drenować portfeli kredytobiorców. Tak działają liczne instytucje parabankowe czy piramidy finansowe, gdzie liczy się szybki zarobek, a losem klienta i jego rodziny nikt się nie przejmuje.

Podsumowując: zdolność kredytowa klienta banku jest niczym innym jak możliwością spłacenia miesięcznej raty zaciągniętego kredytu. Sprawdzenie stosunku dochodów do miesięcznych wydatków daje informację o wolnych środkach, które pokryją nowe zobowiązanie, o które klient się ubiega. Niezależnie od tego o jaki rodzaj kredytu się staracie, bank dokona takiej analizy.

Kalkulator zdolności kredytowej online – jak sprawdzić własną zdolność kredytową?

Zanim skorzystamy z kalkulatora online trzeba mieć świadomość, że wynik podany przez to wygodne narzędzie nie jest ostateczny i wiążący dla banku. Ta tylko szacunkowa wartość, która może być przydatna przy ustaleniu wysokości kwoty o jaką zamierzamy wnioskować w banku.
Do kalkulatora potrzebne są dane dotyczące:

  • wszystkich dochodów,
  • wydatków stałych (opłaty za mieszkanie, media, czesne w szkołach itp.),
  • rat innych zobowiązań kredytowych.

Kalkulator jako wynik poda kwotę maksymalną kredytu na jaki nas w tej chwili stać. Korzystając z rankingu kredytów gotówkowych można wyszukać najlepsze dla nas oferty. Kalkulator przeliczy wysokość spłaty dla różnych okresów spłaty i rodzajów rat (malejące, równe).

Znając swoją zdolność kredytową można znaleźć najlepszą dla nas ofertę kredytową. W tym celu korzystaj z rankingu kredytów gotówkowych.  W rankingu są aktualne dane dotyczące oprocentowania, ale są to tylko szacunki a ostatecznie o wysokości kredytu i warunkach, na jakich jest on udzielany, zadecyduje bank.