umowa kredytowa

Co musi zawierać umowa kredytowa, by była bezpieczna?

Umowa kredytowa jest dla kredytobiorcy najważniejszym dokumentem. Zawiera wszystkie warunki zaciąganego długu i jego spłaty. Umowa kredytu ma chronić interesy obydwóch stron i rozstrzygać ewentualne spory. Aby, jednak umowa kredytowa była bezpieczna i obowiązująca, muszą znaleźć się w niej określone zapisy. Jakie?

Czym jest umowa kredytowa?

Umowa kredytowa jest dokumentem podpisanym przez dwie strony zawierające transakcje: kredytobiorcę i kredytodawcę. Najczęściej podpisywana jest w wersji papierowej. Dokument podpisywany jest zawsze, jeśli kredyt zaciąga się w banku lub w parabanku. Przy pożyczkach prywatnych obowiązek jej spisania na papierze jest dla kwot powyżej 1000 złotych.

Zapisy umowy kredytu muszą być zgodne z przepisami prawa. Przede wszystkim z Kodeksem Cywilnym, ustawie o kredycie konsumenckim i innymi pokrewnymi ustawami.

Bezpieczna umowa kredytowa

Bezpieczna umowa kredytowa to ta posiadająca jasne i zrozumiałe zapisy do obydwóch stron. Musi ona klarownie określać najważniejsze zasady zaciągnięcia długu, a także nie zawierać tzw. klauzul niedozwolonych. W poprawnie skonstruowanej umowie znajdują się takie dane jak:

 • data oraz miejsce zawarcia umowy;
 • szczegółowe dane stron umowy (w przypadku osób fizycznych będzie to dodatkowo numer dowodu osobistego oraz PESEL, a w przypadku instytucji NIP oraz numer KRS);
 • przedmiot umowy, czyli wysokość i rodzaj pożyczki, a także waluta, w jakiej została zawarta i w jakiej będzie spłacana; w przypadku, gdy kredyt ma być spłacany w innej walucie niż złoty polski, to do umowy należy dołączyć aktualne kursy NBP;
 • oświadczenie o pozytywnej ocenie zdolności kredytowej klienta i weryfikacji w bazach informacji kredytowej;
 • warunki spłaty zadłużenia, czyli przede wszystkim terminy rat,  istotny jest również zapis o sposobie spłaty i jej drodze np. gotówką lub przelewem;
 • koszty kredytu; w tym paragrafie kredytobiorca musi podać wszystkie koszty kredytu łącznie z oprocentowaniem, ubezpieczeniami, dodatkowymi opłatami administracyjnymi itd., a także wskazać koszty zobowiązania powiązany z nieterminową spłatą zadłużenia;
 • możliwość odstąpienia od umowy (zgodnie z polskim prawem konsument ma na to 14 dni od daty podpisania dokumentu);
 • warunki wypowiedzenia umowy;
 • możliwość i sposób wcześniejszej spłaty zobowiązania;
 • konsekwencje nieterminowej spłaty;
 • sposoby rozwiązywania sporów lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń (np. tryb reklamacyjny).

Umowa kredytu – co powinno wzbudzić niepokój?

Przede wszystkim niepokój powinny wzbudzić niezrozumiałe zapisy, które trudno wyjaśnić i co, do których bank odmawia informacji. Oprócz tego niewskazane jest, jeśli w dokumencie brakuje danych dotyczących wysokości kosztów zaciąganego zobowiązania. Nie powinno się podpisywać też umowy, która zawiera klauzulę określone przez prawo jako niedozwolone.